AKU-toiminta on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille alle 18-vuotiaille nuorille.

AKUn perustehtävänä on ohjata nuoria ammattiin, koulutukseen ja uralle nuoren elämäntilanne huomioiden. Työtä tehdään yksilöohjauksena ja verkostotyönä. AKU-toiminta on seutukunnallista työtä.

Työmme lähtökohtana on nuoren oma käsitys hyvästä elämästä.

AKUn työ perustuu henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja kunkin nuoren kohdalla tarvittavaan toimintaan. AKUssa saa tukea ammatinvalinnassa, työelämään ja/tai koulutukseen tutustumisessa. Tavoitteena on laajentaa nuoren kuvaa tulevaisuuden mahdollisuuksista yleensä ja ammatillisista opinnoista erityisesti, sekä tuoda näitä mahdollisuuksia lähemmäksi, tavoitettavammiksi.

AKU toimii yhteistyössä perusopetuksen ja toisen asteen eli ammatillisen ja lukiokoulutuksen opinto-ohjaajien, kuraattorien sekä muiden nuorten hyvinvointia ja koulutusta edistävien tahojen kanssa. AKU palvelee kaikkia nuoria riippumatta näiden aiemmista oppilaitoksista tai tulevaisuuden suunnista.

AKU-toiminta on 1.1.2013 alkaen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun järjestämää ja rahoittamaa toimintaa (aikaisemmin Pirkanmaan ammattiopiston (PAO) ja Tampereen ammattiopiston (TAO)).

AKU:n toiminta alkoi projektina syksyllä 2001. Samalle kohderyhmälle suunnattuun Tampereen ev.lut.seurakunnan erikoisnuorisotyön ja diakonian projektin jatkorahoitukseen yhdistettiin Tampereen kaupungille/Tao:lle nivelvaiheen työhön myönnetty Opetushallituksen määräraha.

AKU-toiminta vakiinnutettiin nivelvaiheen työksi virallisesti alkuvuodesta 2006.Sivun alkuun

Digistorm Solutions 2005